Avtokarta Severna Italija

Naslov: Northern Italy
Merilo: 1 : 650 000
Format: 100 x 48 cm, zloženo na: 11 x 24 cm

Vsebina:

• cestna mreža
• označbe cest, razdalje v km
• mesta in vasi
• osenčen relief
• nacionalni parki, smučarska središča
• indeks imen